به پوسته‌های فارسی بلاگر خوش‌آمدید!

تیم بلاگر فارسی تعدادی از پوسته‌های بلاگر را فارسی‌سازی کرده است. با مطالعه‌ی مطلب «فارسی‌سازی استاندارد همه‌ی پوسته‌های بلاگر بدون دانش کدنویسی» شما هم می‌توانید از هزاران پوسته‌ی بلاگر، پوسته‌ی دلخواه را بدونِ دانشِ کدنویسی در کمتر از یک دقیقه به صورت استاندارد فارسی کنید.

جدیدترین پوسته‌های فارسی‌شده