پوسته‌ی Ele


این پوسته، با تاریخ میلادی آماده شده که به همراه تصاویر پوسته، در یک فایل قرار دارند. با تقه زدن روی لینک بارگذاری پوسته، می‌توانید فایل را بارگذاری کنید. برای تبدیل تاریخ یادداشت‌ها و نظرات در این پوسته‌ به تاریخ خورشیدی و تنظیم قالب‌بندی تاریخ، می‌توانید از یادداشت آموزش تصویری تنظیم تاریخ خورشیدی کمک بگیرید.
( برای دانلود قالب ، لینک دانلود بالا کلیک کنید )